Podmienky aukcie

Vneste spoločne s nami príbeh lásky a pomoci tomuto diamantovému prsteňu KLIMI. Máte možnosť si prsteň v termíne 16.11 – 17.11. vydražiť v našej charitatívnej aukcii. Celá vydražená suma poputuje na podporu predčasne narodených detičiek a ich rodičov skrz neziskovú organizáciu Malíček. Vaša láska môže pomôcť ?

 

Nadchádzajúci týždeň venujeme pozornosť detičkám, ktoré boli príliš zvedavé a nedočkáve spoznať nás a tento svet, v ktorom žijeme. Purpurovou farbou na našich sociálnych sieťach vyjadrujeme pri príležitosti 17. Novembra – medzinárodného dňa predčasniatok, podporu všetkým rodičom, organizáciám, lekárom a sestrám, ktorí pre takéto bábätká robia všetko možné aj nemožné.

Zadávateľ aukcie A001: KLIMI, s.r.o. Užhorodská 37 04001 Košice IČO: 47945346 IČDPH: SK2024154814 IBAN: SK45 0900 0000 0050 6324 4769

 1. Predmet aukcie: Diamantový prsteň vyrobený zo zlata s parametrami:
  1. materiál: žlté zlato rýdzosti 585/1000,
  2. centrálny diamant: 0,33ct 4,44 – 4,41 x 2,78 mm H Si1,
  3. doplnkové diamanty: 60ks 0,0045ct (spolu 0,27ct) 1,00 mm Si G-H certifikácia: GIA5306347021, vrátane laserového označenia,
  4. celková hmotnosť prsteňa: 2,71g,
  5. určené pre veľkosť prsta: 52,5
  6. možnosť zmeny veľkosti: áno, bezplatne
 2. Uverejnenie aukcie: Aukcia prsteňa z uvedeného v bode 1. bude uverejnená na instagramovom profile @klimisperk, ako aj na facebookovom profile @klimisperk (https://www.facebook.com/klimisperk) formou príspevku na nástenke dňa 16.11.2020 s odkazom na tieto podmienky aukcie. Predmet aukcie bude prezentovaný viacerými podpornými príspevkami s fotografickým vyobrazením draženého prsteňa. Každý z príspevkov týkajúci sa výlučne draženého predmetu v tejto aukcii bude označený kódom “#A001KLIMI”.
 3. Maloobchodná cena diamantového prsteňa KLIMI: 1910€
 4. Vyvolávacia cena: 700€
 5. Trvanie aukcie: 16.11.2020 11:00 – 17.11.2020 20:00
 6. Priebeh aukcie: Záujemcovia budú môcť v stanovenom termíne aukcie (bod 3.) zadávať svoje ponuky prostredníctvom komentárov pod aukčným instagramovým príspevkom zverejneným 16.11.2020 označeným kódom A001. V prípade anonymných ponúk môže záujemca využiť email aukcie@klimi.eu, alebo súkromnú správu na instagramovom účte @klimisperk. Odosielateľ emailu/komentára alebo súkromnej správy s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou k dňu 17.11.2020 do 20:00 sa stáva víťazom dražby s povinnosťou pristúpiť k uzavretiu kúpnej zmluvy a k následnej úhrade ponúknutej, víťaznej kúpnej ceny. Po úhrade kúpnej ceny prevodom na účet SK28 0900 0000 0051 3837 6134 majiteľom draženého prsteňa. Zadávateľ dražby sa zaväzuje dražený prsteň odovzdať osobne / odoslať kuriérskou službou víťazovi dražby najneskôr do 3 pracovných dní od úhrady kúpnej ceny víťazom dražby. Zadávateľ aukcie si vyhradzuje právo zverejňovať v záujme informovanosti účastníkov dražby o ponúknutých cenách hodnoty anonymných ponúk bez uvedenia identifikátorov dražiteľov.
 7. Povinnosti zadávateľa dražby: Zadávateľ dražby, KLIMI, s.r.o. sa dobrovoľne zaväzuje zaslať nenávratný finančný dar vo výške víťaznej kúpnej ceny vydraženého prsteňa na účet občianskeho združenia Malíček, IČO: 42 254 141 IBAN: SK04 1100 0000 0029 2186 2077, a to do 3 pracovných dní od úhrady kúpnej ceny víťazom dražby na účet zadávateľa dražby.