Zmeny v súvislosti s pandémiou COVID-19

Prehliadky vzoriek v KLIMI sú opäť možné. V záujme dodržania aktuálnych protipandemických opatrení a ochrany nášho a vášho zdravia Vás s úctou prosíme:

  • majte správne nasadený respirátor typu FFP2 
  • vstupujte do ateliéru iba po jednom (na základe rozlohy ateliéru a opatrení o možnej hustote zákazníkov)
  • použite dezinfekciu na ruky

Vašu návštevu si prosím dohodnite vopred prostredníctvom sociálnych sietí, emailu alebo telefonicky. Veľmi sa na Vás všetkých úprimne teším.

– Michal Klima.